Sklep internetowy sethome.pl używa plików cookies, aby zapewnić Państwu lepsze działanie strony.

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych przez setHOME.pl

Wszystkie osoby fizyczne odwiedzające stronę internetową setHOME.pl lub korzystające z usług świadczonych przez setHOME.pl drogą elektroniczną mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 informujemy się, iż Administratorem danych jest firma setHOME Paweł Ostrowski z siedzibą w Brzegu przy ulicy Młynarskiej 6/4, o numerze NIP: 7471885881

Ochrona danych osobowych dotycząca realizacji zamówienia

Dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia to: imię, nazwisko, adres, telefon oraz adres mailowy. Podanie powyższych danych jest niezbędne do realizacji usługi.

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy i mogą być udostępnione do partnerów, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania takich, jak firmy kurierskie i operatorzy systemów płatności. W takich przypadkach przekazywane dane ograniczone są do minimum niezbędnego do realizacji usługi. Dane osobowe mogą być również udostępnione organom państwowym na mocy przepisów prawa.

Do swoich danych można mieć wgląd, edytować je lub usunąć w każdym momencie, wystarczy napisać e-mail na adres: biuro@sethome.pl. Posiadając konto możliwe jest samodzielne aktualizowanie danych po zalogowaniu się.  W przypadku chęci trwałego usunięcia konta należy napisać do Nas na biuro@sethome.pl. Kontaktując się na podany adres e-mail – biuro@sethome.pl można również zażądać przeniesienia swoich danych do innego Administratora. Dane są przechowywane w okresie niezbędnych do realizacji usługi lub do momentu usuniecia danych przez użytkownika.

Ochrona danych osobowych dotycząca marketingu internetowego Newslettera

Dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych. Osoba zapisana do newslettera będzie otrzymywać drogą mailową informacje o bieżących promocjach oraz nowościach w sklepie. Zapis do newslettera nie jest konieczny do realizacji zamówienia. W przypadku, gdy klient nie wyrazi zgody na przekazywanie niezbędnych danych, newsletter nie będzie wysyłany.

Dane osobowe niezbędne do zapisu do newslettera to: adres e-mail.

Do swoich dane można mieć wgląd, edytować je lub usunąć w każdym momencie, wystarczy napisać maila na adres: biuro@sethome.pl. 

Dane osobowe będę przetwarzane do momentu wypisania się z newslettera lub usunięciu konta.

Pliki Cookies

W ograniczonym zakresie zbieramy dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.  Wśród podmiotów obsługujących w.w. pliki tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:

 • Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com);

 • Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com)

 • Przelewy24.pl (więcej informacji na stronie: www.przelewy24.pl)

Na wskazanych powyżej stronach www, można zapoznać się ze szczegółową polityką Cookies. Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez setHOME.pl lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

Adresy IP

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z serwisu setHOME.pl przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie).

Informujemy, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Inne dane

Co do zasady tylko, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi w niektórych przypadkach, np. przy subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów, zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe.

Podstawy prawne przetwarzania

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników ze strony internetowej oraz usług setHOME.pl możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania:

 • na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO). Zgodę można wyrazić lub odmówić jej wyrażenia

 • w celu zawarcia i wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)

 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • w celu badania satysfakcji Klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Nigdy nie żądamy podawania za pośrednictwem stron internetowych informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych  Powyższe dane zbieramy w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika kierującego powyższą prośbę do biuro@sethome.pl lub w celu wykonania umowy. Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych produktów online mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Jak długo przetwarzamy dane

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez setHOME.

Informujemy, że:

 • w przypadku, gdy setHOME przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

 • w przypadku, gdy setHOME przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;

 • w przypadku, gdy setHOME przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;

 • w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

Udostępnianie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku,  zawieramy z podmiotem trzecim umowę o przetwarzanie danych osobowych, której szczególną uwagę przywiązujemy do poufności i bezpieczeństwa.

Prawa osób które udostępniły swoje dane

Do swoich dane można mieć wgląd, edytować je lub usunąć w każdym momencie, wystarczy napisać maila na adres: biuro@sethome.pl. Posiadając konto możliwe jest samodzielne aktualizowanie lub usuwanie danych po zalogowaniu się.  W przypadku chęci trwałego usunięcia konta należy do Nas napisać pod adres biuro@sethome.pl lub używając formularza kontaktowego w zakładce Kontakt.  Kontaktując się na podanego maila można również zażądać przeniesienia swoich danych do innego Administratora.

Osoby, których dane osobowe przetwarza setHOME.pl , mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt

W razie jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres biuro@sethome.pl. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.